ประกาศ

สนุก! คลับได้ทำการปิดบริการเป็นการถาวร

โดยทีมงานสนุก! คลับได้ทำการย้ายข้อมูลทั้งหมดไปยัง “สนุก! อัลบั้ม”
ท่านผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าชมภาพและอัพโหลดภาพได้ตามปกติ

สนุก! คลับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริการสนุก! คลับมาอย่างต่อเนื่อง
และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในบริการอื่นของสนุก! เฉกเช่นเดียวกันนี้

คลิกกลับไป สนุก! หน้าแรก